月曜日, 1月 30, 2012

Karinthy Frigyes Lancszemek フリジェシュ・カリンティ「鎖」1929

ネットワーク理論の最重要文献(フリジェシュ・カリンティ「鎖」『同じものは一つもない』1929年所収、英題"Chain-Links")をハンガリー語原文で見つけた。
(→自動翻訳英訳

https://nam-students.blogspot.com/2019/12/chain-links.html

カリンティが発見した、六次の隔たり理論(ろくじのへだたり、Six Degrees of Separation 人は自分の知り合いを6人以上介すと世界中の人々と間接的な知り合いになれる、という仮説)は、日本のSNSの草分け「グリー(Gree)」の語源にもなった。ちなみにカリンティの小説では6次ではなく5次のつながりという仮説になっている(起点を勘定に入れるか入れないかの違いだろうか?)。

政治的、時代的な背景もあるだろうが、ハンガリーにはグラフ理論の創始者エルデシュといい、こうした数学的思考を表現させる土壌があるようだ。

参考:
A fascinating game grew out of this discussion. One of us suggested performing the following experiment to prove that the population of the Earth is closer together now than they have ever been before. We should select any person from the 1.5 billion inhabitants of the Earth—anyone, anywhere at all. He bet us that, using no more than five individuals, one of whom is a personal acquaintance, he could contact the selected individual using nothing except the network of personal acquaintances.

It is taken from Chain-Links, written by Figyes Karinthy and translated from Hungarian with annotations by Adam Makkai and Enikö Jankó.
http://www.patrickthoffman.com/2008/05/27/following-up-the-small-world/

―-「今日、地球上の人々はかつてないほど互いに接近しあっている。そのことを証明するために、仲間の一人がある方法を提案した。その男は、地球上にいる15億の人から一人の名前を挙げてみたまえと言った。彼はたった五人の知人の輪を介して―しかもそのうちの一人は、彼が個人的に知っている人物だ―名前の挙がった人物にまで鎖をつなげてみせると言うのである」
―-
http://markezine.jp/article/detail/39

extra aroma 2
2011. augusztus 25., csütörtök
http://extraaroma2.blogspot.com/2011/08/karinthy-frigyes-lancszemek.html
以下上記ブログより転載。

_____________

Karinthy Frigyes: Láncszemek

Egy döntő dolog igenis van – mondtam a vita hevében – (megint ezekről a hullámvonalakról volt szó, hogy fejlődik-e a világ, megy-e valamerre, vagy visszatérő ütemek játéka csak az egész, megújhodása a Mindigvoltnak) –, nem is tudom, hogy fejezzem ki, nem szeretek ismétlésbe esni. Talán így: soha még ilyen kicsike nem volt a Földgolyó, mint amilyenné mostanában lett – persze viszonylagosan. A szóbeli és fizikai közlekedés egyre gyorsuló irama összezsugorította a világot – elhiszem, hogy ez is volt már, az is volt már, mindenről volt már szó, de arról még nem volt szó soha, hogy amit gondolok, csinálok, amit akarok vagy szeretnék, arról – ha úgy tetszik neki vagy nekem – percek alatt értesül a Föld egész lakossága –, s ha személyesen akarok erről meggyőződni, napok alatt ott vagyok, hipp-hopp, ahol lenni akarok. Tündérország, ami a hétmérföldes csizmákat illeti, eljött e világra – némi csalódást csak annyiban hozott, hogy Tündérország sokkal kisebb országnak bizonyult, mint amilyen Valóság országa volt valaha. Chesterton azt írja valahol, nem érti, miért akarják a Kozmoszt mindenáron valami igen nagy dolognak elképzeltetni a metafizikusok – őneki jobban tetszik egy icike-picike, apart, hercig, intim kis világmindenség gondolata. Nagyon jellemzőnek találom ezt az ötletet a közlekedés századában – jellemzőbb, mint amennyire elmés vagy igaz, s éppen ezért, mert a reakciós tudomány- és technikatagadó, anti-evolucionista Chesterton volt vele kénytelen önkénytelenül elismerni, hogy az általa sokat emlegetett Tündérországot, íme mégiscsak az a bizonyos "tudományos" fejlődés varázsolta elő. Hát persze, minden visszatér és megújul – de nem veszitek észre, hogy ennek a visszatérésnek és megújulásnak a tempója gyorsul soha nem látott mértékben, térben és időben? Percek alatt kerüli meg gondolatom a glóbust – a világtörténelem fázisait évek alatt daráljuk le, mint a megunt leckét – ebből mégiscsak kijön valami, csak tudnám, mi? (Úgy rémlik, már-már szinte tudtam - de aztán elfelejtettem megint. Kételyek fogtak el – talán éppen azért, mert túl közel jártam az igazsághoz. A Sark közelében a mágnestű ingadozni kezd, tudjátok – úgy látszik, Isten közelében vagyunk így a hittel.)

Egyébként kedves játék alakult ki a vitából. Annak bizonyításául, hogy a Földgolyó lakossága sokkal közelebb van egymáshoz, mindenféle tekintetben, mint ahogy valaha is volt, próbát ajánlott fel a társaság egyik tagja. Tessék egy akármilyen meghatározható egyént kijelölni a Föld másfél milliárd lakója közül, bármelyik pontján a Földnek – ő fogadást ajánl, hogy legföljebb öt más egyénen keresztül, kik közül az egyik neki személyes ismerőse, kapcsolatot tud létesíteni az illetővel, csupa közvetlen – ismeretség – alapon, mint ahogy mondani szokták:
"Kérlek, te ismered X. Y.-t, szólj neki, hogy szóljon Z. V.-nek, aki neki ismerőse..." stb.

– Na, erre kíváncsi vagyok – mondta valaki –, hát kérem, mondjuk... mondjuk, Lagerlöf Zelma.

– Lagerlöf Zelma – mondta barátunk –, mi sem könnyebb ennél.

Két másodpercig gondolkodott csak, már kész is volt. Hát kérem, Lagerlöf Zelma, mint a Nobel-díj nyertese, nyilván személyesen ismeri Gusztáv svéd királyt, hiszen az adta át neki a díjat, az előírás szerint. Márpedig Gusztáv svéd király szenvedélyes teniszjátékos, részt vesz a nemzetközi nagy versenyeken is, játszott Kehrlinggel, akit kétségkívül kegyel és jól ismer – Kehrlinget pedig én magam (barátunk szintén erős teniszjátékos) nagyon jól ismerem. Íme a lánc – csak két láncszem kellett hozzá a maximális öt pontból, ami természetes is, hiszen a világ nagy hírű és népszerű embereihez könnyebb kapcsolatot találni, mint a jelentéktelenséghez, lévén előbbieknek rengeteg ismerőse. Tessék nehezebb feladatot adni.

A nehezebb feladatot: egy szögecselő munkást a Ford-művek műhelyéből, ezek után magam vállaltam, és négy láncszemmel szerencsésen meg is oldottam. A munkás ismeri műhelyfőnökét, műhelyfőnöke magát Fordot, Ford jóban van a Hearst-lapok vezérigazgatójával, a Hearst-lapok vezérigazgatójával tavaly alaposan összeismerkedett Pásztor Árpád úr, aki nekem nemcsak ismerősöm, de tudtommal kitűnő barátom – csak egy szavamba kerül, hogy sürgönyözzön a vezérigazgatónak, hogy szóljon Fordnak, hogy Ford szóljon a műhelyfőnöknek, hogy az a szögecselő munkás sürgősen szögecseljen nekem össze egy autót, éppen szükségem lenne rá.

Így folyt a játék, és barátunknak igaza lett – soha nem kellett ötnél több láncszem ahhoz, hogy a Földkerekség bármelyik lakosával, csupa személyes ismeretség révén, összeköttetésbe kerüljön a társaság bármelyik tagja. Mármost felteszem a kérdést – volt-e valaha kora a történelemnek, amikor ez lehetséges lett volna? Julius Caesar hatalmas ember volt, de ha például eszébe jut, hogy az akkori Amerika valamelyik azték- vagy maya-törzsbeli papjához néhány órán vagy néhány napon belül protekciót szerezzen – ezt a tervét nem öt, hanem háromszáz láncszemen keresztül sem tudta volna megvalósítani, már csak azért sem, mert hiszen Amerikáról és annak lehetséges vagy nem lehetséges lakosairól kevesebbet tudtak abban az időben, mint amennyit mi a Marsról és annak lakosairól tudunk.

Valami van, valami folyamat, ritmuson és hullámon túl – szűkülés és tágulás. Valami összemegy, és kisebb lesz, és valami szétárad, és egyre nagyobbodik. Lehetséges – lehetséges volna mégis –, hogy ez az összemenés és kisebbedés – hogy ez a fizikai világ és ez a Szétáradás és Nagyobbodás ezzel a pislákoló kis szikrával kezdődött, ami sok millió évvel ezelőtt gyulladt ki az ember-állat idegkocsonyájában – hogy szétáradva és nagyobbodva és mindent fölégetve, ami útjába kerül, lángba borítsa és összezsugorítsa és hamuvá égesse az egész fizikai világot? Lehetséges – hát mégis lehetséges volna, hogy az erő legyőzi az anyagot – hogy a lélek erősebb és igazabb igazság, mint a test – hogy az életnek értelme van, mely túléli az életet – hogy a jó túléli a rosszat, az élet túléli a halált –, hogy Isten mégis hatalmasabb az ördögnél?

Mert, kérem – restelkedve vallom be, bocsánatot is kérek érte, és tiltakozom ellene, hogy azért bolondnak tartsanak – ezen a protekciós játékon még mindig gyakran kapom magam rajta, nemcsak emberek, hanem dolgok összefüggésében is. Sajnos, magától megy ez már nálam, mint a köhögés. Haszontalan játék, semmit sem tudok vele megváltoztatni – hiába, úgy vagyok vele, mint a játékos, aki mindenét elvesztette kártyabarlangjaiban: de inkább babra játszik tovább, vagy csak úgy semmibe, nyerés reménye nélkül: csak a kártya négy színét láthassa. Reménytelenül zakatol bennem a Gondolat furcsa játéka – két láncszemmel, három láncszemmel, legfeljebb öt láncszemmel, hogy kaphatnék kapcsolatot, összefüggést az élet elém kerülő apró-cseprő dolgai közt – hogy akasszam össze egyik jelenséget a másikkal – a viszonylagost, az elmúlót hogy hozzam vonatkozásba a nem viszonylagossal és maradóval – a részt hogy kössem össze az egésszel? Jó lenne élni, élvezni, örülni, venni a dolgokat csak abban a vonatkozásban, ahogy örömömet szolgálják, vagy fájdalmat okoznak – hiába! izgat a játék, hogy a rám nevető szemben, a felém sújtó ökölben egyebet is keressek, mint amennyi elég, hogy odahúzzam magamhoz vagy védekezzek ellene. Valaki szeret – valaki haragszik rám –-, miért szeret, miért haragszik? Ketten nem értik egymást – nekem meg kell érteni mindkettőt –, de hogyan? Szőlőt árulnak az utcán – kisfiam sír a másik szobában. Ismerősurat megcsalta a felesége – a Dempsey-mérkőzésen százötvenezer ember üvöltött – Romain Rolland új könyve nem kellett senkinek – X. barátom megváltoztatta véleményét Y-ról – lánc-lánc-eszterlánc, hogy lehetne e zagyvaságban összekötő vonalat lelni? mégpedig gyorsan és közvetlenül, nem harminc kötet filozófiával! Legfeljebb következtetéssel, mégis úgy, hogy a lánc, ami a dologból indul utolsó láncszemével minden dolgok forrásához, önmagamhoz vezessen. Mint ahogy...

Mint ahogy ez az úr... ez az úr, aki idejött az asztalomhoz... ahol ezt írom, idejött és megzavart, valami jelentéktelen ügyes-bajos dolgával: kiverte fejemből, amit éppen mondani akartam. Miért jött ide, hogy mert megzavarni? Első láncszem: nem sokra tartja az egész irkafirkát. De miért? Második láncszem: általában nem becsülik annyira az irkafirkát világszerte, mint csak negyedszázaddal ezelőtt. Ennek az a világrengés az oka, mely a Szellemet kompromittálta – ha csak ez jött ki belőle, ami kijött, nem sokat érhetett a századvég híres eszmeáradata, "világszemlélete". Harmadik láncszem: ezért uralkodik Európa fölött a Félelem és Erőszak felszabadult hisztériája, felbomlott a Rend – negyedik láncszem!

Jöjjön hát az új Rend, jöjjön el a világ új megváltója, mutassa meg magát újra a világ Istene égő csipkebokorban, legyen béke, legyen háború, legyen forradalom, hogy – ó, ötödik láncszem! – ne történhessen meg újra, hogy valaki engem zavarni merészeljen, mikor játszom, mikor képzelődöm, mikor gondolkodom!

----------------------------------------------------------------

ちなみに、英訳は以下に所収され2006年に出版されている。
The structure and dynamics of networks 著者: Mark E. J. Newman,Albert-László Barabási,Duncan J. Watts
googlebooksでは一頁以外読むことができる。「25」

something else in the eyes that smile at me or the fist that strikes
me,  something beyond the urge to draw near to the former and
shy away from the latter, One person loves me, another hates me,
Why? Why the love and the hatred?

There are two people who do not understand one another, but I'm
supposed to understand both.  How? Someone is selling grapes in
the street while my young son is crying in the other room,An
acquaintance's wife has cheated on him while a crowd of
hundred and flfty thousand watches the Dempsey match,  Romain
Roland's (3)  last novel bombed while my friend Q changes his
mind about Mr.  Y. Ring-a-ring o' roses, a pocketful of posies.
How can one possibly construct any chain of connections
between these random things,  without filling thirty volumes of
philosophy,  making only reasonable suppositions.  The chain
starts with the matter, and its last link leads to me, as the  source
of everything.

WeII, just like this gentleman, who stepped up to my table in the
cafe  where l am now writing,He walked up to me and
interrupted my thoughts with some trifling, insignificant problem
and made me forget what l was going to say.  Why did he come
here and disturb me? The first link:  he doesn't  think much of
people he finds scribbling, The second link: this world doesn't
value scribbling nearly as much as it used to just a quarter of a
century ago, The famous world-views and thoughts that marked
the end of the 19th century are to no avail today. Now we disdain
the intellect.  The third link: this disdain is the source of the
hysteria of fear and terror that grips Europe today, And so to the
fourth link: the order of the world has been destroyed,

Well,then,let a New World order appear! Let the new Messiah
of the world come!  Let the God of the universe show himself
once more through the burning rosehip-bush!  Let there be peace,
let there be war, let there be revolutions, so that ー and here is

______________

3 Romain Roland, the noted French novelist, lived from 1866 until 1944. He
was awarded the NobeI Prize for literature in 1915,  Nearly all of his works
were translated into Hungarian, just as in the case of Selma Lagerlof.
___________
http://nam-students.blogspot.jp/2012/01/karinthy-frigyeslancszemek1929.html
「21」

CHAIN - LINKS

  by

 Frigyes Karinthy

We were arguing energetically about whether the world is
actually evolving, headed in a particular direction, or whether the
entire universe is just a returning rhythm's game, a renewal of
eternity. "There has to be something of crucial importance," I
said in the middle of debate. I just don't quite know how to
express it in a new way; I hate repeating myself."

Let me put it this way: Planet Earth has never been as tiny as it is
now. It shrunk - relatively speaking of course - due to the
quickening pulse of both physical and verbal communication,
This topic has come up before, but we had never named it quite
this way. We never talked about the fact that anyone on Earth, at
my or anyone's will, can now learn in just a few minutes what I
think or do, and what l want or what l would like to do. If I
wanted to convince myself of the above fact: in couple of days, I
could be - Hocus pocus! - where I want to be.

Now we live in fairyland. The only slightly disappointing thing
about this land is that it is smaller than the real world has ever
been.

「22」

Chesterton praised a tiny and intimate, small universe and found
it obtuse to portray the Cosmos as something very big. l think
this idea is peculiar to our age of transportation. While
Chesterton rejected technology and evolution, he was finally
forced to admit that the fairyland he dreamed of could only come
about through the scientific revolution he so vehemently
opposed.

Everything returns and renews itself. The difference now is that
the rate of these returns has increased, in both space and time, in
an unheard-of fashion. Now my thoughts can circle the globe in
minutes. Entire passages of world history are played out in a
couple of years.

Something must result from this chain of thoughts. If only I knew
what! (I feel as if I knew the answer to all this,but I've forgotten
what it was or was overcome with doubt. Maybe I was too close
to the truth. Near the North Pole, they say, the needle of a
compass goes haywire, turning around in circles. It seems as if
the same thing happens to our beliefs when we get too close to
God.)

A fascinating game grew out of this discussion. One of us
suggested performing the following experiment to prove that the
population of the Earth is closer together now than they have
ever been before. We should select any person from the 1.5
billion inhabitants of the Earth - anyone, anywhere at all. He bet
us that, using no more than five individuals, one of whom is a
personal acquaintance, he could contact the selected individual
using nothing except the network of personal acquaintances. For
example,“Look,you know Mr. X.Y.,please ask him to contact
his friend Mr.Q.Z.,whom he knows, and so forth.”
“An interesting idea!” - someone said - “Let’s give it a try,
How would you contact Selma Lagerlöf?”(1)

________________

1 Swedish novelist Selma Lagerlöf(1858-1940),who received the Nobel
Prize for literature in 1909, was a champion of the return or Swedish
romanticism with a mystical overtone. She also wrote novels for children.

「23」

“Well now, Selma Lagerlöf, " the proponent of the game replied,
“Nothing could be easier." And he reeled off a solution in two
seconds: “Selma Lagerlöf just won the Nobel Prize for
Literature, so she's bound to know King Gustav of Sweden,
since, by rule, he's the one who would have handed her the Prize,
And it's well known that King Gustav loves to play tennis and
participates in international tennis tournaments. He has played
Mr. Kehrling(2) so they must be acquainted. And as it happens I
myself also know Mr. Kehrling quite well." (The proponent was
himself a good tennis player. “ All we needed this time was two
out of five links. That's not surprising since it's always easier to
find someone who knows a famous or popular figure than some
run-of-the-mill, insignificant person. Come on, give me a harder
one to solve!"

I proposed a more difficult problem: to find a chain of contacts
linking myself with an anonymous riveter at the Ford Motor
Company - and I accomplished it in four steps. The worker
knows his foreman,who knows Mr. Ford himself, who, in turn,
is on good terms with the director general of the Hearst
publishing empire, I had a close friend, Mr. Árpád Pásztor, who
had recently struck up an acquaintance with the director of
Hearst publishing,It would take but one word to my friend to
send a cable to the general director of Hearst asking him to
contact Ford who could in turn contact the foreman, who could
then contact the riveter,who could then assemble a new
automobile for me, should I need one.

And so the game went on. Our friend was absolutely correct:
nobody from the group needed more than five links in the chain
to reach, just by using the method of acquaintance, any inhabitant
of our Planet.

______________

2 Bel Kehrling, (1891-1937)was a noted Hungarian sportsman, soccer,
ping-pong and tennis player. In tennis, he emerged victorious in l923 in
Gothenberg,Sweden,both indoors and in the open; he placed third in the
Wimbledon doubles. He also played soccer and ice hockey.
「24」

And this leads us to another question: Was there ever a time in
human history when this would have been impossible? Julius
Caesar,for instance, was a popular man, but if he had got it into
his head to try and contact a priest from one of the Mayan or
Aztec tribes that lived in the Americas at that time, he could not
have succeeded - not in five steps, not even in three hundred.
Europeans in those days knew less about America and its
inhabitants than we now know about Mars and its inhabitants.

So something is going on here, a process of contraction and
expansion which is beyond rhythms and waves. Something
coalesces,shrinks in size, while something else flows outward
and grows. How is it possible that all this expansion and material
growth can have started with a tiny, glittering speck that flared
up millions of years ago in the mass of nerves in a primitive
human's head? And how is it possible that by now, this
continuous growth has the inundating ability to reduce the entire
physical world to ashes? Is it possible that power can conquer
matter, that the soul makes a mightier truth than the body, that
life has a meaning that survives life itself; that good survives evil
as life survives death, that God, after all, is more powerful than
the Devil?

I am embarrassed to admit - since it would look foolish - that
I often catch myself playing our well-connected game not only
with human beings, but with objects as well. I have become very
good at it. It's a useless game, of course, but I think I'm addicted
to it,like a gambler who, having lost all of his money, plays for
dried beans without any hope of real gain - just to see the four
colors of the cards. The strange mind-game that clatters in me all
the time goes like this: how can I link, with three, four, or at most
five links of the chain, trivial,everyday things of life. How can I
link one phenomenon to another? How can I join the relative and
the ephemeral with steady, permanent things - how can I tie up
the part with the whole?

It would be nice to just live, have fun, and take notice only of the
utility of things: how much pleasure or pain they cause me. Alas,
it's not possible. I hope that this game will help me find
「25」

something else in the eyes that smile at me or the fist that strikes
me, something beyond the urge to draw near to the former and
shy away from the latter, One person loves me, another hates me,
Why? Why the love and the hatred?

There are two people who do not understand one another, but I'm
supposed to understand both. How? Someone is selling grapes in
the street while my young son is crying in the other room,An
acquaintance's wife has cheated on him while a crowd of
hundred and fifty thousand watches the Dempsey match, Romain
Roland's (3) last novel bombed while my friend Q changes his
mind about Mr. Y. Ring-a-ring o' roses, a pocketful of posies.
How can one possibly construct any chain of connections
between these random things, without filling thirty volumes of
philosophy, making only reasonable suppositions. The chain
starts with the matter, and its last link leads to me, as the source
of everything.

Well, just like this gentleman, who stepped up to my table in the
cafe where l am now writing,He walked up to me and
interrupted my thoughts with some trifling, insignificant problem
and made me forget what l was going to say. Why did he come
here and disturb me? The first link: he doesn't think much of
people he finds scribbling, The second link: this world doesn't
value scribbling nearly as much as it used to just a quarter of a
century ago, The famous world-views and thoughts that marked
the end of the 19th century are to no avail today. Now we disdain
the intellect. The third link: this disdain is the source of the
hysteria of fear and terror that grips Europe today, And so to the
fourth link :  the order of the world has been destroyed.

Well,then,let a New World order appear! Let the new Messiah
of the world come! Let the God of the universe show himself
once more through the burning rosehip-bush! Let there be peace,
let there be war, let there be revolutions, so that - and here is

______________

3 Romain Roland, the noted French novelist, lived from 1866 until 1944. He
was awarded the Nobel Prize for literature in 1915, Nearly all of his works
were translated into Hungarian, just as in the case of Selma Lagerlöf.

「26」

the fifth link - it cannot happen again that someone should dare
disturb me when I am at play. when set free the phantoms of
my imagination, when I think !

     Translated from Hungarian and annotated by
         Adam Makkai
        Edited by Eniko Janko

20 Comments:

Blogger yoji said...

まだ英訳もないようだ

http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20081023101927AAEdn3j
How can I find an online version of Frigyes Karinthy's short story "Chains?"?
I realize he's a Hungarian writer, but I want to present the six degrees of separation theory along with his story (in English) to my English class.

3 years ago
Report Abuse

Juli Juli
Best Answer - Chosen by Voters
Unfortunately, the closest I've come is an excerpt of the Hungarian text, at http://members.iif.hu/visontay/ponticulu… I can't even find any library references to the English translation, let alone anything online.

For what it's worth, the excerpt is the introduction of the "game". The first example is to connect the man presenting the game to Zelma Lagerlöf. As a Nobel Prize winner, Zelma accepted her prize from the hands of King Gustav himself, and therefore can be said to be acquainted with him. King Gustav is an avid tennis player, who participates in all the international competitions, and has played Kehrling. The person introducing the game is also an accomplished tennis player, and is personally acquainted with Kehrling. This completes the chain connecting him to Zelma, and it needed only two links.

The second example is to connect the narrator to a riveter on the Ford Motorworks factory floor. The riveter certainly knows the factory manager, and the factory manager knows Ford himself. Ford is friends with the editor of the Hearst newspaper. Last year, Mr. Arpad Pasztor became well acquainted with the editor, and Mr. Pasztor is the narrator's good friend. This completes the chain in just four links.

The third example illustrates that this is a new phenomenon: connecting Julius Caesar with an Aztec or Mayan priest wouldn't be possible with 300 links, let alone six, not the least because the Romans weren't even aware of the existence of the American continents.

10:42 午前  
Blogger yoji said...

英訳はすでにあった
2006年

http://www.amazon.co.jp/Structure-Dynamics-Networks-Princeton-Complexity/dp/toc/0691113572

The Structure And Dynamics of Networks (Princeton Studies in Complexity) [ペーパーバック]

10:47 午前  
Blogger yoji said...

タイトル The structure and dynamics of networks / Mark Newman, Albert-László Barabási, Duncan J. Watts, editors.
出版事項 Princeton, N.J. ; Oxford : Princeton University Press, c2006.
リンク情報:
Table of contents
配架場所 請求記号 現況
中央 B2研究書庫 F547 00084 利用可能
形態 x, 582 p. : ill. ; 28 cm.
ISBN 9780691113579 (pbk.)
0691113572 (pbk.)

11:22 午後  
Blogger yoji said...

タイトル The structure and dynamics of networks / Mark Newman, Albert-László Barabási, Duncan J. Watts, editors.
出版事項 Princeton, N.J. ; Oxford : Princeton University Press, c2006.
リンク情報:
Table of contents
配架場所 請求記号 現況
中央 B2研究書庫 F547 00084 利用可能
形態 x, 582 p. : ill. ; 28 cm.
ISBN 9780691113579 (pbk.)
0691113572 (pbk.)

11:22 午後  
Blogger yoji said...

「21」

CHAIN-LINKS

  by

 Frigyes Karinthy

We were arguing energetically about whether the world is
actually evolving, headed in a particular direction, or whether the
entire universe is just a returning rhythm's game, a renewal of
eternity. "There has to be something of crucial importance," I
said in the middle of debate. l just don't quite know how to
express it in a new way; l hate repeating myself."

Let me put it this way: Planet Earth has never been as tiny as it is
now. lt shrunk ーrelatively speaking of course ー due to the
quickening pulse of both physical and verbal communication,
This topic has come up before, but we had never named it quite
this way. We never talked about the fact that anyone on Earth, at
my or anyone's will, can now learn in just a few minutes what I
think or do, and what l want or what l would like to do. If I
wanted to convince myself of the above fact: in couple of days l
could be ー Hocus pocus! ー where l want to be.

Now we live in fairyland. The only slightly disappointing thing
about this land is that it is smaller than the real world has ever
been.

「22」

Chesterton praised a tiny and intimate, small universe and found
it obtuse to portray the Cosmos as something very big. l think
this idea is peculiar to our age of transportation. While
Chesterton rejected technology and evolution, he was finally
forced to admit that the fairyland he dreamed of could only come
about through the scientific revolution he so vehemently
opposed.

Everything returns and renews itself. The difference now is that
the rate of these returns has increased, in both space and time, in
an unheard-of fashion. Now my thoughts can circle the globe in
minutes. Entire passages of world history are played out in a
couple of years.

Something must result from this chain of thoughts. If only I knew
what! (l feel as if I knew the answer to all this,but I've forgotten
what it was or was overcome with doubt. Maybe I was too close
to the truth. Near the North Pole, they say, the needle of a
compass goes haywire, turning around in circles. It seems as if
the same thing happens to our beliefs when we get too close to
God.)

A fascinating game grew out of this discussion. One of us
suggested performing the following experiment to prove that the
population of the Earth is closer together now than they have
ever been before. We should select any person from the 1.5
billion inhabitants of the Earth ー anyone, anywhere at all. He bet
us that, using no more than five individuals, one of whom is a
personal acquaintance, he could contact the selected individual
using nothing except the network of personal acquaintances. For
example,“Look,you know Mr. X.Y.,please ask him to contact
his friend Mr.Q.Z.,whom he knows, and so forth.”
“An interesting idea!” ー someone said ー “Let’s give it a try,
How would you contact Selma Lagerof?”(1)

________________

1 Swedish novelist Selma Lagerlof(1858ー1940),who received the Nobel
Prize for literature in 1909, was a champion of the retum or Swedish
romanticism with a mystical overtone. She also wrote novels for children.

3:27 午前  
Blogger yoji said...


「23」

“We!l now, Selma Lagerlof, " the proponent of the game replied,
“Nothing could be easier." And he reeled off a solution in two
seconds: “Selma Lagerlof just won the Nobel Prize for
Literature, so she's bound to know King Gustav of Sweden,
since, by rule, he's the one who would have handed her the Prize,
And it's well known that King Gustav loves to play tennis and
participates in international tennis tournaments. He has played
Mr. Kehrling(2) so they must be acquainted. And as it happens l
myself also know Mr. Kehrling quite well." (The proponent was
himself a good tennis player. “ All we needed this time was two
out of five links. That's not surprising since it's always easier to
find someone who knows a famous or popular figure than some
run-of-the-mill, insignificant person. Come on, give me a harder
one to solve!"

l proposed a more difficult problem: to find a chain of contacts
linking myself with an anonymous riveter at the Ford Motor
Company ー and l accomplished it in four steps. The worker
knows his foreman,who knows Mr. Ford himself, who, in turn,
is on good terms with the director general of the Hearst
publishing empire, l had a close friend, Mr. Arpad Pasztor, who
had recently struck up an acquaintance with the director of
Hearst publishing,It would take but one word to my friend to
send a cable to the general director of Hearst asking him to
contact Ford who could in turn contact the foreman, who could
then contact the riveter,who could then assemble a new
automobile for me, should l need one.

And so the game went on. Our friend was absolutely correct:
nobody from the group needed more than nve links in the chain
to reach, just by using the method of acquaintance, any inhabitant
of our Planet.

______________

2 Bel Kehrling, (1891-1937)was a noted Hungarian sportsman, soccer,
ping-pong and tennis player. In tennis, he emerged victorious in l923 in
Gothenberg,Sweden,both indoors and in the open; he placed third in the
Wimbledon doubles. He also played soccer and ice hockey.

3:27 午前  
Blogger yoji said...「24」

And this leads us to another question: Was there ever a time in
human history when this would have been impossible? Julius
Caesar,for instance, was a popular man, but if he had got it into
his head to try and contact a priest from one of the Mayan or
Aztec tribes that lived in the Americas at that time, he could not
have succeeded ー not in five steps, not even in three hundred.
Europeans in those days knew less about America and its
inhabitants than we now know about Mars and its inhabitants.

So something is going on here, a process of contraction and
expansion which is beyond rhythms and waves. Something
coalesces,shrinks in size, while something else flows outward
and grows. How is it possible that all this expansion and material
growth can have started with a tiny, glittering speck that flared
up millions of years ago in the mass of nerves in a primitive
human's head? And how is it possible that by now, this
continuous growth has the inundating ability to reduce the entire
physical world to ashes? ls it possible that power can conquer
matter, that the soul makes a mightier truth than the body, that
life has a meaning that survives life itself; that good survives evil
as life survives death, that God, after all, is more powerful than
the Devil?

l am embarrassed to admit ー since it would look foolish ? that
l often catch myself playing our well-connected game not only
with human beings, but with objects as weII. l have become very
good at it. lt's a useless game, of course, but l think I'm addicted
to it,like a gambler who, having lost all of his money, plays for
dried beans without any hope of real gain ーjust to see the four
colors ofthe cards. The strange mind-game that clatters in me all
the time goes like this: how can l link, with three, four, or at most
five links of the chain, trivial,everyday things of life. How can I
link one phenomenon to another? How can I join the relative and
the ephemeral with steady, permanent things ー how can l tie up
the part with the whole?

It would be nice to just live, have fun, and take notice only of the
utility of things: how much pleasure or pain they cause me. Alas,
it's not possible. I hope that this game will help me find

3:28 午前  
Blogger yoji said...「25」

something else in the eyes that smile at me or the fist that strikes
me, something beyond the urge to draw near to the former and
shy away from the latter, One person loves me, another hates me,
Why? Why the love and the hatred?

There are two people who do not understand one another, but I'm
supposed to understand both. How? Someone is selling grapes in
the street while my young son is crying in the other room,An
acquaintance's wife has cheated on him while a crowd of
hundred and fifty thousand watches the Dempsey match, Romain
Roland's (3) last novel bombed while my friend Q changes his
mind about Mr. Y. Ring-a-ring o' roses, a pocketful of posies.
How can one possibly construct any chain of connections
between these random things, without filling thirty volumes of
philosophy, making only reasonable suppositions. The chain
starts with the matter, and its last link leads to me, as the source
of everything.

Well, just like this gentleman, who stepped up to my table in the
cafe where l am now writing,He walked up to me and
interrupted my thoughts with some trifling, insignificant problem
and made me forget what l was going to say. Why did he come
here and disturb me? The first link: he doesn't think much of
people he finds scribbling, The second link: this world doesn't
value scribbling nearly as much as it used to just a quarter of a
century ago, The famous world-views and thoughts that marked
the end of the 19th century are to no avail today. Now we disdain
the intellect. The third link: this disdain is the source of the
hysteria of fear and terror that grips Europe today, And so to the
fourth link: the order of the world has been destroyed,

Well,then,let a New World order appear! Let the new Messiah
of the world come! Let the God of the universe show himself
once more through the burning rosehip-bush! Let there be peace,
let there be war, let there be revolutions, so that ー and here is

______________

3 Romain Roland, the noted French novelist, lived from 1866 until 1944. He
was awarded the NobeI Prize for literature in 1915, Nearly all of his works
were translated into Hungarian, just as in the case of Selma Lagerlof.

「26」

the fifth link ー it cannot happen again that someone should dare
disturb me when I am at play. when set free the phantoms of
my imagination, when I think !

     Translated from Hungarian and annotated by
         Adam Makkai
        Edited by Eniko Janko

3:29 午前  
Blogger yoji said...

"「電子教科書」出版社は複雑な思い 重たい医学書から解放!学生は歓迎の声"

電子書籍の普及が進む中、大阪府立大学(本部・堺市中区)で、教科書の電子書籍化に向けた実証実験が進められている。

今年6月から一部の学生を対象に、電子化した教科書を収めたタブレット端末を配布。
デジタルならではの検索機能に加え、教科書の重さから解放されることが、学生にとって最大のメリットだ。
一方で出版社の側には、電子化による教科書の“価格破壊”への懸念も広がる。
これに対し、タブレットを提供し二人三脚でプロジェクトを進めるシャープは、府立大での実験成果を踏まえて
全国の大学に普及させたい考えだ。(戸津井康之)

◆教科書すべてに動画、国家試験問題集も

「重たい教科書を持ち運ばなくて済むようになったのは便利」。タブレットを使い始めた学生たちからは、
このような歓迎の声が上がっているという。

府立大では6月、総合リハビリテーション学部で臨床実習中の4年生80人に、
11月末までシャープ製のタブレットを貸与。10月から来年7月までは、第2陣として
看護学部の3年生92人が実験に参加している。

これらの学生は臨床実習のために、病院などの施設と、大学や自宅との間を往復する機会が多い。
しかし、理系の学生ならではの悩みが教科書の重さ。学生によっては、15冊にも及ぶ分厚い医学専門書約10キロ分を、
リュックなどに入れて持ち運ばねばならないという。総合リハビリテーション学部では約75%、
看護学部の場合だと約95%を、女子学生が占める。重たい教科書の持ち運びは、学生たちにとって悩みの種だった。

これに対し配布されたタブレットは、大学ノートとほとんど変わらない大きさの10・1インチ画面で、
重さはわずか640グラム。この中に必要な教科書すべてに加え、患者との接し方や採血の手順を学ぶ動画など
府立大が独自に開発した教材、国家試験の問題集も収録されている。

◆書き込み機能も追加 学生の意見をフィードバック

紙の教科書にはない、電子化のもう一つの大きなメリットが検索機能だ。
タブレットでは、収録されているすべての教材を横断的に、一瞬でキーワード検索することが可能。
紙と同様に、重要な部分に付箋(ふせん)をつけたり、マーカー線をひいたりすることもできる。


また実験第1陣の総合リハビリテーション学部の学生から、「電子教科書に書き込みができるといい」
という意見があったことから、看護学部で使用するタブレットにはノートのように書き込める機能も付加。

学生からはほかに、「画面に1冊分しか表示できないのは不便。机の上で何冊も本を広げるような使い方がしたい」
との要望も出ているといい、今後も学生へのアンケート結果やタブレットに記録された使用状況記録を分析し、
実用化へ向けた検証を進めていくという。

総合リハビリテーション学部の高畑進一学部長は「病院での実習中に必要なすべての教科書が検索できるし、
電車などでの移動中にも国家試験の受験勉強ができる。学習効率の高さは目に見えて実感できる」と評価する。

(つづく)

画像
タブレット端末の電子教科書を眺める総合リハビリテーション学部の学生たち=大阪府羽曳野市の大阪府立大学羽曳野キャンパス
http://www.sankeibiz.jp/images/news/121209/bsj1212091903003-p1.jpg
http://www.sankeibiz.jp/images/news/121209/bsj1212091903003-p2.jpg
http://www.sankeibiz.jp/images/news/121209/bsj1212091903003-p3.jpg
http://www.sankeibiz.jp/images/news/121209/bsj1212091903003-p4.jpg

産経Biz
http://www.sankeibiz.jp/business/news/121209/bsj1212091903003-n1.htm

2 :ベガスρ ★:2012/12/09(日) 23:30:03.08 ID:???
>>1のつづき

◆「紙も電子も両方買って」出版社側の事情

一方で、実用化には、クリアすべき課題も多い。その一つが、出版社側の対応の不透明さだ。


実証実験には出版社約10社が協力し、タブレットに収録された教科書は無償で貸し出された。
だが、実用化に際しては、対応を留保する社が少なくないという。

その大きな原因が、電子教科書は紙の教科書に比べて価格が安く利益が出ないのでは、という懸念が
出版界に根強く残っていることだ。出版社によって事情は異なるが、府立大によると、
電子教科書を販売する条件として、紙の教科書と電子教科書の双方を購入することを挙げる社が複数出てくる可能性があるという。

「そうなれば学生の金銭的負担が大きくなり、大学が電子教科書を推奨するわけにはいかなくなる」。
高畑学部長はこう憂慮する。

◆電子化で広がる教科書の可能性

しかし電子教科書を、これまでの教育界を変えるビジネスチャンスととらえる見方もある。

実験に協力している医学系専門の出版社、三輪書店(東京都文京区)は教科書の電子化に前向きだ。

青山智社長は「電子化によって、教科書に音声や映像を入れることも可能になる。
これまでの教科書の概念を変え、大きく発展する可能性がある。出版社にとっても電子化は有益だ」と期待を込める。

シャープの辰巳剛司・モバイルソリューション事業部長は「府立大での実験で培ったノウハウは、
他の大学へも転用することができる。今後、全国の大学で電子教科書が広まるのでは」と予想。

実証実験チームのリーダー、矢田泰規・同副部長は「電子教科書を導入する大学が増えれば、
出版社側も積極的に電子化を推進するはず」と話している。

(おしまい)

6:50 午前  
Blogger yoji said...

http://blog.tokuriki.com/2006/04/the_wisdom_of_crowds.html
[徳力]The Wisdom of Crowds (みんなの意見は案外正しい)
■ギャング映画に学ぶビジネス理論
・「ゴッドファーザー」物事はトップダウンで進められる。
 →トップは必要な情報を手に入れるのに苦労する。トップの視点以外の視点は活かされない。

・「ヒート」強い結びつきのある、小さなプロの強盗集団、
 →組織の可能性を否定する。たった一人の間違いがグループ全体の破滅につながりかねない。

・「レザボア・ドッグス」一つの仕事をするためにバラバラの個人が集まってチームを作る。
 →取引コストが問題。チームを作るのに手間隙がかかる。

 完全無欠の理想的な組織モデルなど、この世に存在しない。
 ・企業は昔ながらの構造と組織的な統一性を残したい。
 ・日常的な業務をこなせる小さな緊密なグループも必要。
 ・専門性の高い外部の働き手や戦略かも欲しい。

9:14 午後  
Blogger yoji said...

http://www.kojinkaratani.com/jp/bookrv/post-11.html

 しかし、集団が賢明な判断をくだすためには、いくつかの条件がいる。それは、集団の
成員が、多様性、独立性、分散性をもつことである。さらに、多様な意見を集約するリー
ダーシップが不可欠である。そして、実は、これらの要件を満たすことは容易ではない。

 すると、本書は、少数の専門家や指導者よりも大衆が賢い、といっているのではない、
ということがわかる。むしろ、私には、集団の成員の多様性・分散性・独立性を保持し、
さらにそこから創造的な意見を集約できるようなリーダーシップこそが望ましい、といっ
ているように思われる。
 だから、本書の言い分は、見かけほど奇抜ではない。ただ、実行するのが難しいだけである。

9:20 午後  
Blogger yoji said...

+▼
【文芸】ローカスオンライン・オールタイムベスト投票 中短編小説部門

[1]◆GinGaOoo.. @銀河φ ★ 12/30(日)18:27 ?0↓
Locus Online: 2012 All-Centuries Polls Results
(窓)http://www.locusmag.com/2012/AllCenturyPollsResults.html

20th and 21st All-Centuries Polls Results

20th Century Novella 【中長編小説部門】
01 「あなたの人生の物語」 テッド・チャン
02 「世界の合言葉は森」 アーシュラ・K・ル・グィン
03 「ヒューストン、ヒューストン、聞こえるか?」 ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア
04 「影が行く」 ジョン・W・キャンベル・ジュニア
05 「残像」 ジョン・ヴァーリイ
06 「ケルベロス第五の首」 ジーン・ウルフ
07 「凶運の都ランクマー」 フリッツ・ライバー
08 「月を売った男」 ロバート・A・ハインライン
09 「ベガーズ・イン・スペイン」 ナンシー・クレス
10 「ヴィンテージ・シーズン」 C・L・ムーア&C・L・ムーア
11 「喪の山」 《ヴォルコシガン・サガ》 ロイス・マクマスター・ビジョルド
12 「ライアへの讃歌」 ジョージ・R・R・マーティン
13 「インスマウスの影」 ハワード・フィリップス・ラヴクラフト
14 「時の門」 ロバート・A・ハインライン
15 「大きな前庭」 クリフォード・D・シマック
16 『人間以上』第二部 シオドア・スタージョン
17 「この人を見よ」 マイクル・ムアコック
17 「Press Enter」 ジョン・ヴァーリイ
19 「最後のウィネベーゴ」 コニー・ウィリス
20 「マイクロチップの魔術師」 ヴァーナー・ヴィンジ
21 「最後の城」 ジャック・ヴァンス
22 「時の偉業」 ジョン・クロウリー
22 「北斎の富嶽二十四景」 ロジャー・ゼラズニイ
24 「竜を駆る種族」 ジャック・ヴァンス
24 「月の蛾」 ジャック・ヴァンス
[2]◆GinGaOoo.. @銀河φ ★ 12/30(日)18:28 ?0↓
26 「ジョナサンホーグ氏の不愉快な職業」 ロバート・A・ハインライン
27 「わが友なる敵」 バリー・B・ロングイヤー
28 「火星人の方法」 アイザック・アシモフ
29 「紫年金の遊蕩者たち」 フィリップ・ホセ・ファーマー
30 「ドリーム・マスター」 ロジャー・ゼラズニイ
31 「七十二文字」 テッド・チャン
32 『戦時生活』第一部 ルーシャス・シェパード
33 「アイランド博士の死」 ジーン・ウルフ
34 「スター・ピット」 サミュエル・R・ディレイニー
35 「冷たい宇宙間隙」 《パーンの竜騎士》 アン・マキャフリイ
36 「オルドヴァイ渓谷七景」 マイク・レズニック
37 「大宇宙」 ロバート・A・ハインライン
38 「大巌洞人来たる」 《パーンの竜騎士》 アン・マキャフリイ
39 「夜の翼」 ロバート・シルヴァーバーグ
40 「空気と闇の女王」 ポール・アンダースン
41 「チャールズ・ウォードの奇怪な事件」 ハワード・フィリップス・ラヴクラフト
42 「赤い釘」 《英雄コナン》 ロバート・E・ハワード
42 「ビザンチウムへの航海」 ロバート・シルヴァーバーグ
44 「ポストマン」 デイヴィッド・ブリン
45 「鏖戦」 グレッグ・ベア
46 And Then There Were None エリック・フランク・ラッセル
47 「ハングマンの帰還」 ロジャー・ゼラズニイ
48 「ヘミングウェイごっこ」 ジョー・ホールドマン
48 「アメリカの七夜」 ジーン・ウルフ
50 「未知なるカダスを夢に求めて」 ハワード・フィリップス・ラヴクラフト
[3]◆GinGaOoo.. @銀河φ ★ 12/30(日)18:28 ?0↓
20th Century Novelette 【中編小説部門】
01 「アルジャーノンに花束を」 ダニエル・キイス
02 「夜来たる」 アイザック・アシモフ

3:00 午前  
Blogger yoji said...

http://translate.google.co.jp/translate?hl=ja&sl=en&tl=ja&u=http%3A%2F%2Fnam-students.blogspot.jp%2F2012%2F01%2Fkarinthy-frigyeslancszemek1929.html&sandbox=1

9:48 午前  
Blogger yoji said...

http://nam-students.blogspot.jp/2012/01/karinthy-frigyeslancszemek1929.html
「21」

チェーン - リンク

バイ

フリジェスカリンティ

私たちは、世界があるかどうかについて、精力的に議論した
実際に、進化する特定の方向に向かって、どうか
宇宙全体は、リニューアルだけで戻ってリズムのゲームである
永遠。 私は "、非常に重要なものがなければならない」
議論の途中で述べている。 私は全く知らない方法
新しい方法でそれを表現し、私は自分自身を繰り返すことが嫌い」。

私はこのようにそれを置くよう:惑星地球は、そのままとして、小さなではありませんでした
今。 それが縮ん - 比較的当然と言えば - のために
、両方の物理的および言語的コミュニケーションのパルスを早める
このトピックでは、前に来ているが、我々は非常にそれを名付けたことがなかった
この方法です。 私たちは、地球上の誰でも、事実について話したことはありません
私のか、誰の意志、今わずか数分、私に学ぶことができる
考えたり、行って、話をしたいと思いリットルたいか、何リットル。 私の場合
数日で、私は上記事実を自分自身を納得させるしたかった
可能性 - ホーカスポーカス! - 私はなりたい場所。

今、私たちはおとぎの国に住ん​​でいます。 少しだけ残念な事
この土地について、それが現実の世界が今まで持っているよりも小さいことである
き。

「22」

チェスタートンは小型で親しみやすい、小さな宇宙を賞賛し、見つかっ
それは非常に大きなものとしてコスモスを描写するために鈍角。 Lだと思います
このアイデアは、輸送の私たちの時代に特有のもので。 同時に
チェスタートンは、彼が最終的にあった技術や進化を拒否
彼が夢見おとぎの国にのみ来ることができていることを認めざるを得
約科学革命を通じて、彼そう熱烈に
反対した。

すべてが戻って自分自身を更新します。 違いは、ということです
これらの収益率はで、空間と時間の両方で、増加している
前代未聞のファッション。 今、私の考えはで地球を一周することができます
分。 世界史の全体の通路は中で再生される
数年。

何かが思考の連鎖に起因する必要があります。 私が知っていた場合にのみ、
何! (私はこのすべての答えを知っているかのように感じるが、私は忘れてしまった
それが何だったのか、疑いを克服された。 たぶん私はあまりにも近かった
真実に。 北極の近くに、彼らは、言うの針
コンパスは、円の中を回し、めちゃくちゃになる。 それがあるかのように思える
我々はあまりにも近く取得するときに同じことが私たちの信念はどうなる
神。)

魅力的なゲームは、この議論から生まれた。 私たちの一つ
ことを証明するために、以下の実験を行う提案し
地球の人口は、今、彼らが持っているよりもより緊密である
これまであった。 我々は、1.5からすべての人を選択してください
地球億住民 - 誰でも、どこでも、まったく。 彼は賭け
いいえ、五以上の個体を用いて、一つは私達こと
個人的な知り合い、彼が選択された個々に連絡できた
個人的な知人のネットワークを除いては何も使っていません。 のために
たとえば、「あなたはミスターX-Yを知って、見て、連絡することを彼に依頼してください
彼の彼が知っている友人Mr.QZ、などが挙げられる。」
「面白いアイデアが! " - 誰かが言った - "のは、それを試してみましょう、
どのようにセルマラーゲルレーフに連絡だろうか」(1)

________________

ノーベル賞を受けた1スウェーデンの小説家セル​​マラーゲルレーフ(1858から1940)、
1909年に文学賞、返品やスウェーデンのチャンピオンだった
神秘的な倍音を持つロマン。 彼女はまた、子供たちのために小説を書いた。

「23」

「さて、セルマラーゲルレーフは、「ゲームの支持者は、答えた
「何も。より容易になることができなかった」と彼は2でソリューションをオフに繰り出さ
秒:「セルマラーゲルレーフはただのためのノーベル賞を受賞した
文学、、彼女はスウェーデン国王グスタフを知ることがバインドされているので、
以来、ルールによって、彼は彼女に賞を手渡したであろう一つだ、
そして、それはよく王グスタフはテニスを愛していることを知られています
国際テニストーナメントに参加しています。 彼が果たしてきました
氏Kehrlingは(2)ので、知り合いしなければなりません。 そしてそれが起こるように私
私自身も非常によく氏Kehrlingを知っている。」(提案者だった
自分自身の良いテニス選手。 "我々は、この時間が必要すべてが2だった
5リンクのうち。 それは常に簡単ですので、それは驚くべきことではありません
いくつかより有名な、または人気のある姿を知っている人を見つける
ありふれ、取るに足りない者。 さあ、私に困難を与える
解決する1! "

連絡先のチェーンを検索するには:私は、より困難な問題を提案した
フォード·モーターの匿名リベッターと自分を結ぶ
会社概要 - と私は4つのステップでそれを達成した。 労働者
氏フォード自身を知っている彼の職長を、知っている人は、順番に、
ハーストの局長との良好な条件である
帝国を公開、私は親しい友人、ミスターアールパードPásztorを、持っていた人
最近のディレクターと知り合いを打っていた
ハースト出版、それは1つの単語、私の友人にするのにかかるだろうが、
に彼を尋ねるハーストの総監督にケーブルを送る
誰ができた、今度はフォアマンに連絡しなかったフォードに連絡
その後、[新規]を組み立てることができリベットを、お問い合わせください
私にとって、自動車は、私は1つを必要とする必要があります。

9:56 午前  
Blogger yoji said...


そしてそのゲームが続いた。 私たちの友人は絶対に正しかった。
グループから誰も連鎖以上5リンクを必要としない
、ちょうど知人の方法を用いて、任意の住人に到達するため
地球の。

______________

2ベルKehrling、(1891年から1937年)は、指摘ハンガリースポーツマン、サッカーだった
ピンポン、テニスプレーヤー。 テニスでは、彼は中l923で勝利を収め
Gothenberg、スウェーデン、屋内とオープンの両方では、彼は第三の配置
ウィンブルドンは倍になります。 彼はまた、サッカーやアイスホッケーを果たした。
「24」

そして、これは別の質問に私たちをリード:時間までありました
これは不可能だったでしょう、人間の歴史? ジュリアス
シーザーは、例えば、人気のある人だったが、彼はにそれを持っていた場合は、
マヤの1以上から司祭を試してみて、ご連絡にヘディング
当時のアメリカに住んでいたアステカの部族は、彼ができなかった
成功した - いない5つのステップではなく、さらに300に。
当時のヨーロッパ人はアメリカとそのあまりを知っていた
我々は今、火星とその住民について知っているよりも、住民。

だから何かが、ここでは収縮の過程が起こっていると
リズムと波を超えている拡張。 何か
何か他のものが外側に流れる間に、サイズが縮小し、合体する
そして成長する。 どのようにこのすべての拡張や素材いる可能性があります
成長がフレア小さな、きらびやかなちりを開始していることができます
原始の神経の質量年前の最高数百万
人間の頭? そして、どのようにそれが今では、この可能性がある
継続的な成長は、全体の削減に浸水する能力を持っている
灰に物理的な世界? それは力が征服することができている可能性がある
魂は体よりも強し真実になることを問題として、その
人生は人生そのものを存続意味を持つ、つまり良い悪生き残る
人生は、神が、結局のところ、よりも強力であること、死を生き残るように
悪魔?

私は認めざるを恥ずかしく思い - それは愚かに見えただろうことから - こと
私は頻繁にだけでなく、私たちの適切に接続されたゲームをプレイして自分自身をキャッチ
人間とが、同様にオブジェクトと。 私は非常になってきた
それが得意。 もちろん、無用なゲームだが、私は私がはまってだと思う
それに、彼のお金のすべてを失った、相場師のように、のために果たしている
実際のゲインの任意の希望もなく乾燥豆 - ちょうど4を参照するには
カードの色。 私の全てでclatters奇妙な心のゲーム
時間はこのように書きます:どのように私は3、4、またはせいぜいで、リンクすることができます
チェーンの5つのリンク、生活の些細な、日常的なもの。 どのように私ができる
別の現象にリンク? どのようにして、相対して参加することができます
着実に、恒久的なものと一時的な - 私はどのように提携することができます
全体と部分?

それはちょうど楽しみを持って、生きていいだろのみの通知を取る
物事の有用性:どのように多くの喜びや痛み、彼らが私を起こす。 悲しいかな、
それは不可能です。 私はこのゲームは私が見つけるのを助けることを願って
「25」

私や拳で笑顔目に何か他のもののストライキ
私は前者に近い描画する衝動を超えて何かをして
離れて後者を敬遠、一人は、私を愛して別の私を嫌って、
なぜ? なぜ愛と憎しみ?

そこにお互いを理解していない2人がありますが、私は今
両方を理解することになって。 どうやって? 誰かが中にブドウを販売している
ストリート私の若い息子が他の部屋、ホイアンで泣いている間に
知人の妻は彼にだまされているが人の観衆
百と5万デンプシーの試合、ロマン·時計
私の友人Qは彼を変更しながら、ローランドの(3)最後の小説は爆撃
ミスターY.リングリングO 'バラ、花束のポケットいっぱいについて気に。
どのようにして、おそらく接続のいずれチェーンを構築することができます
これらのランダムなものの間の30のボリュームを埋めることなく
哲学、唯一の合理的な仮定をする。 チェーン
問題から始まり、その最後のリンクは、ソースとして、私につなが​​る
すべての。

まあ、ただの私のテーブルにステップアップし、この紳士のような
L AMが今書いて、彼は私のところに歩いてカフェや
いくつかの些細な、取るに足りない問題に私の考えを中断
そして私が言おうとしていたものリットルを忘れた。 なぜ彼は来た
ここに、私の邪魔? 最初のリンク:彼はあまり考えていません
人々、彼は、第二のリンクを落書き見つかる:この世界ではない
それはちょうど四半期に使用されるほぼ同じくらいの落書き値
一世紀前、世界的に有名な、ビューとマークされた思考
19世紀の終わりには、今日無駄にある。 今、私たちは軽蔑
知性。 第3のリンク:この軽蔑はの源である
そう今日、ヨーロッパを把持恐怖と恐怖のヒステリーと、
第4リンク:世界の秩序が破壊されています。

さて、次に、新しい世界秩序が表示されてみましょう! 新しい救世主をしましょう
世界の来る! 宇宙の神が自分自身をお見せしましょう
燃えるローズヒップブッシュを通してもう一度! そこには平和とする、
ように、そこには、回転数とする、戦争もありましょう - とここにある

______________

3ロマン·ロラン、指摘フランスの小説家は、1866年から1944年まで住んでいた。 彼
彼の作品のほとんどすべて、1915年にノーベル文学賞を受賞しました
ただセルマラーゲルレーフの場合のように、ハンガリー語に翻訳されました。

「26」

第5リンク - それは誰かがあえて必要があることを再び起こることができない
私が遊んでいたときに私の邪魔。 自由に設定するときのファントム
私が思うに、私の想像力、!

ハンガリー語から翻訳され、注釈付きで
アダム·マッカイ
Enikoヤンコが編集

9:56 午前  
Blogger yoji said...

NAMs出版プロジェクト: ルソー(『社会契約論』関連)
https://nam-students.blogspot.jp/2014/06/blog-post_12.html

9:23 午後  
Blogger yoji said...

「多様な意見」はなぜ正しいのか 衆愚が集合知に変わるとき
著者名等 スコット・ペイジ/著 ≪再検索≫
著者名等 水谷淳/訳 ≪再検索≫
出版者  日経BP社
出版者  日経BP出版センター
出版者  日経BP出版センター
出版年  2009.1
大きさ等 21cm 486p
注記  The difference./の翻訳
NDC分類 361.44
件名  集団心理学 ≪再検索≫
要旨  名門P&Gの最高研究スタッフでも歯が立たなかった超難題を解決したのは、名もない科
学者たちの寄せ集めだった。多様な人間集団がときに恩恵をもたらし、ときに害悪をもた
らすのはなぜか?複雑系研究の俊英が「多様性」の謎に挑んだ注目作。
目次  1 ツールボックスを分析する(多様な観点―我々は事柄をどのように見るか;ヒューリ
スティック―逆のことをすべし ほか);2 多様性の恩恵―ツールから組み立てる(多
様性と問題解決―ダーウィンの核心;情報寄せ集めモデル―心なきシグナル ほか);3
 多様な価値―利害の衝突か(それとも)?(多様な好み―タパスがある理由;好みの寄
せ集め―四つの(それほどではないが)がっかりさせる結果 ほか);4 プリン―多様
性は恩恵をもたらすか?(認識的な多様性の原因―家族休暇か、大学か、アイデンティテ
ィーか?;経験的証拠―プリン);5 積極的になる(実り多いロジック―アイデアを実
行へ移す)
ISBN等 4-8222-4600-0
ISBN等 978-4-8222-4600-6
書誌番号 3-0209004358

9:27 午後  
Blogger yoji said...

世界の“なぜ”を読み解く スケールフリーネットワーク | 日経サイエンス
www.nikkei-science.com/page/magazine/0309/network.html
私たちを取り巻く社会にはさまざまな“ネットワーク”が存在する。インターネットはもちろん,人間関係や企業の提携関係,俳優の ...
スケールフリーネットワークの強み
www.tani.cs.chs.nihon-u.ac.jp/g.../tanaka_slide_research.pptx
例.インターネット、航空網など. この章では、成長するスケールフリー・ネットワークのモデルをいくつか紹介する。 (成長しない ...
スケールフリー・ネットワーク(すけーるふりーねっとわーく)とは - コトバンク
kotobank.jp/word/スケールフリー・ネットワーク-1551425
応用例として、スケールフリー・ネットワークでは病気や情報が伝播(でんぱ)しやすいことや、ランダムに頂点が壊れることに対して ...


マーケティング用語集 スケールフリーネットワーク - J-marketing.net ...
www.jmrlsi.co.jp/knowledge/yougo/.../my0624.html
スケールフリーネットワーク とは 、ネットワーク理論の分野においてリンク(枝)が一部のノード(点)に極度に集中している ...複雑ネットワーク - Wikipedia
ja.wikipedia.org/wiki/複雑ネットワーク
複雑ネットワーク(ふくざつネットワーク、complex networks)は、現実世界に ... それらの性質は「スケールフリー性」(次数分布のべき乗則)、「スモールワールド性」、「 クラスター性」と呼ばれている。 ... 右図の例では、頂点1の次数は2、頂点2の次数は3である。
現実世界のネットワークの ...-複雑ネットワークのモデル-スケールフリーグラフの頑強 ...
スケールフリーネットワークとは ウェブの人気・最新記事を集めました ...
d.hatena.ne.jp/keyword/スケールフリーネットワーク
... の形状が変化しない,フラクタル性をもっているところにある(だからスケールフリー)。 以下のような具体例が見つかっている。
複雑科学とネットワーク - 国立情報学研究所 (Adobe PDF)
www.nii.ac.jp/userdata/shimin/.../071113_6thlec.pdf
(例)人間関係ネットワーク. • ノード: 人間. • リンク: 二 ... ノードの持つリンク数に偏り (→ スケールフリー). • 多数のノードのリンク数 ...
スケールフリー・ネットワーク | Osamu Hasegawa Films
www.osamuhasegawa.com/スケールフリー・ネットワーク/
スケールフリー・ネットワークとは、1999年にアルバート=ラズロ・バラバシとレカ・ アルバートが発見した複雑ネットワークの ...
「優先的選択」「ランダムネットワーク」「スケールフリーネットワーク ...
www.carlbusinessschool.com>ホーム>Blog
2019年2月22日 ... 人間の身長などが例として挙げられます。 ... スケールフリーネットワークの例としてよく挙げられるのは、World ...
「スケールフリー性とスモールワールド性【第4回】岡嶋裕史 | 本がすき。
honsuki.jp/series/internet-fukai/6879.html
よく言われるように、インターネットにはスケールフリー性とスモールワールド性がある。 スケール ... 私は友だちがいないが、それは特殊な例で、たいていの人には100人くらいは友だちがいるだろう。

5:16 午前  
Blogger yoji said...

マーケティング用語集 スケールフリーネットワーク - J-marketing.net produced by JMR生活総合研究所
https://www.jmrlsi.co.jp/knowledge/yougo/my06/my0624.html

日本最大級のマーケティングサイト J-marketing.net

1.スケールフリーネットワークとは

 スケールフリーネットワーク とは 、ネットワーク理論の分野においてリンク(枝)が一部のノード(点)に極度に集中しているネットワークのことを指します。具体的には、リンク数とは情報を伝える友だちの数、ノードとはネットワークに関わりを持つ個々人と考えることができ、リンク数が極めて多く、他のお客様を説得するぐらいのエネルギーがある伝道師のような人がいるネットワークということができます。
 スケールフリーネットワークではリンクの分布を表現する「スケール(尺度)」が存在しないため、スケールフリーと呼ばれています。またリンクが集中しているノードはハブと呼ばれています。
 ネットで話題になって映画化までされた中野独人の『電車男』はスケールフリーネットワークでヒットしたケースと言えます。『電車男』は2ちゃんねるの掲示板に登場した段階では一部の人のものでしたが、掲示板に参加した人達が信者になることによって、次第に読者層が増え、さらに、出版を契機に、マスコミの取材対象となり、「話題だから」「みんなが読むから」読む一般的な層へと拡大しました。

2.スケールフリーネットワークへのアプローチ

 スケールフリーネットワークをいかに利用するかということは、これからの課題となっています。例えば口コミなどの伝播のためにハブを利用するという動きもいくつか見られますが、具体的に成功したケースは少なく、ハブをいかに特定するか、もしくはハブをいかにして作っていくかといった問題も存在します。例えばウェブにおけるグーグルのようにプラットフォーム化することでハブ化するというアプローチがあります。一方で、ネットワークを利用したビジネスとしては連鎖販売取引なども存在するため、その活用には注意が必要ということができます。

5:17 午前  
Blogger yoji said...

freeassociations: アイヒマン実験、人はどこまで残酷になれるのか。/映画『アイヒマンの後継者 ミルグラム博士の恐るべき告発』予告編
https://freeassociations2020.blogspot.com/2022/07/blog-post_30.html

ミルグラムはネットワーク理論でも貢献した
主旨はカリンティ鎖と同じ

6:00 午後  

コメントを投稿

<< Home